... helping you be all that God made you to be, because He plans on shining His light into this world through you.

Berni - ceo, Christianityworks

Umthandazo Wami Ngawe

We're glad you like it!

Enjoying the content? You can save this to your favorites by logging in to your account.

Register or Login

Add to Favourites

KwabaseKolose 1:9-11 Ngalokho nathi, kusukela osukwini esezwa ngalo, asiyeki ukunikhulekela nokuninxusela ukuba nigcwaliswe ngokwazi intando yakhe ngokuhlakanipha konke nokuqonda okungomoya, nihambe ngokufanele iNkosi, niyithokozise ngakho konke, nithela izithelo emisebenzini yonke elungileyo, nikhula ekumazini uNkulunkulu, niqiniswe nokuqiniswa konke ngokwamandla enkazimulo yakhe, kuze kube ngukubekezela konke nokubheka kade ngokujabula.

Listen to the radio broadcast of

Umthandazo Wami Ngawe


Download audio file

Namhlanje ngithanda ukukucobelela into enginolangezelelo olukhulu ngayo;into okuyiyo engishukumbisayo ,engiphusha ukwenza engikwenzayo.Ngukukubona ukhula ebudlelwaneni noJesu bube ngobunothile ,obunamandla amakhulu . 

UPhawuli  umphostoli wabhala cishe ingxenye yonke yezincwadi zeThestamente Elisha. Lezoncwadi namhlanje zize kithi sazincwadi [letters] ezazibhalelwe  amabandla ahlukahlukene  – amanye awo ayeqalwe nguye amanye zisebenzi ayenazo emsebenzini weNkosi .Futhi kuzo zonke lezoncwadi okuthi ngisho noma ekhuluma kubo inkulumo eqinile ,njengokuba enza ngokwesibonelo kwabaseKhorinte nakwabaseGalathiya  ,inhliziyo yakhe yokuba ngumelusi uyayizwa noma ebhala ngokuqinile ,ngeke ungakuqapheli lokho .

Futhi nami ngikolowomuzwa kanye womelusi  ngawe shlobo sami nabaningi abalalela lengosi yeZwi EliFresh eza kuwe izinsuku eziyisihlanu  ngesonto .Ngakho uma ngifunda lamazwi uPhawuli awabhalela ibandla eKholose ,ashukumbisa  inhliziyo yami ekujuleni kwayo : 

KwabaseKolose 1:9-11 Ngalokho nathi, kusukela osukwini

esezwa ngalo, asiyeki ukunikhulekela nokuninxusela ukuba nigcwaliswe ngokwazi intando yakhe

ngokuhlakanipha konke nokuqonda okungomoya, nihambe ngokufanele iNkosi, niyithokozise ngakho

konke, nithela izithelo emisebenzini yonke elungileyo, nikhula ekumazini uNkulunkulu, niqiniswe

nokuqiniswa konke ngokwamandla enkazimulo yakhe, kuze kube ngukubekezela konke nokubheka kade ngokujabula.

Ngesikhathi sisahambisana ndawonye usuku ngalunye nge FRESH ngumkhuleko wami lowo Mlaleli omuhle . 

Futhi yilo kanye iZwi likaNkulunkulu leli … Eliza kuwe li-Fresh namhlanje.