... helping you be all that God made you to be, because He plans on shining His light into this world through you.

Berni - ceo, Christianityworks

Inhlansi Encane

We're glad you like it!

Enjoying the content? You can save this to your favorites by logging in to your account.

Register or Login

Add to Favourites

EkaJakobe 3:3-5 Uma-ke sifaka amatomu emilonyeni yamahashi ukuba asilalele, siqondisa nomzimba wonke wawo. Bhekani nemikhumbi, ingaka nje, iqhutshwa yimimoya enamandla, iqondiswa ngephini elincinyane, lapho umshayeli efuna ukuyiqondisa khona. Lunjalo nolimi; luyisitho esincane, kanti luyazigabisa kakhulu. Bhekani umlilo omncane uvuthisa ihlathi elingaka

Listen to the radio broadcast of

Inhlansi Encane


Download audio file

Ekubukekeni kwezitho zomzimba wakho ulimi alusona isitho esikhulu;alufani nesandla nonyawo angithi ?Kodwa nakuba luwu-size obukeka umncane unganakekile ,lungenza umhlaba obusisekile ,kumbe umhlaba ogcwele izinhlungu .Olwakho ulimi kuhamba kanjani kulo Mlaleli?  

Ezinsukwini sike sabuka lesibhalo ndawonye :

NgokukaLukha 6:45 Umuntu omuhle uveza okuhle emfuyweni enhle yenhliziyo, nomubi uveza okubi emfuyweni embi; ngokuba umlomo wakhe ukhuluma ngokuchichima kwenhliziyo.

Ngamanye amazwi ,njengokuba uJesu imvamisa ecashunwa engokhuluma athi ,ulimi lukhuluma ngokokuchichima kwenhliziyo .Uma kungekho ubumsulwa benhliziyo ,ngaphandle kwenhliziyo ekhethwe ukusondela kuJesu ,ukumlangazelela ,ukumlandela ,ukumkhonza ,ukumlalela …ngaphandle kwalolohlobo lwenhliziyo kuncane okuhle okungavela kugeleze kahle . 

Kodwa akukhathalekile imsulwa kangakanani inhliziyo yakho ,ziyoqhamuka noma kunjalo izinto zikuchukuluze ;ziyoza izinto zikugudluze kulayini .

EkaJakobe  3:3-5Uma-ke sifaka amatomu emilonyeni yamahashi ukuba asilalele, siqondisa nomzimba wonke wawo.  Bhekani nemikhumbi, ingaka nje,

iqhutshwa yimimoya enamandla, iqondiswa ngephini elincinyane, lapho umshayeli efuna ukuyiqondisa

khona. Lunjalo nolimi; luyisitho esincane, kanti luyazigabisa kakhulu. Bhekani umlilo omncane uvuthisa ihlathi elingaka

Lulawule ulimi lwakho . 

Yilo kanye iZwi likaNkulunkulu leli … Eliza kuwe li-Fresh namhlanje.


We use cookies to improve your browsing experience, analyse site traffic & personalise content, but we do not track you when you leave this site. To find out how we utilise & protect your data, check out our "Privacy Policy".

Privacy Policy

Make your gift monthly to share more Living Hope!

Hearts are open to Jesus at Easter. Your monthly support will help reach millions around the world to share the hope of Christ.

Make it Monthly